ยูเนสโกยก"ดอยเชียงดาว"พื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก

“ยูเนสโก”ประกาศให้”ดอยเชียงดาว”จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก อย่างเป็นทางการ ขณะที่”รมว.ทรัพย์”ขอให้ประชาชนสานต่อสิ่งที่ได้ทำมาทั้งการปกป้องดูแลผืนป่า

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการเป็นประธานในการแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผ่านทางระบบออนไลน์(ZoomMeeting) ว่า จากการประชุมคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างชาติว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (InternationalCoorinatingCouncilontheManandtheBiosphereProgramme:MAB-ICC) ครั้งที่33ในระหว่างวันที่13-17กันยายน 2564 ที่เมืองอาบูจา สาธารณรัฐไนจีเรีย องค์การยูเนสโกมีกำหนดประกาศให้พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ในวันที่15 กันยายน 2564 ซึ่งจากนี้ไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะทำงานเพื่อประสานงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันซึ่งในอนาคตจะได้มีแผนที่จะนำเสนอเพิ่มพื้นที่สงวนชีวมณฑลในประเทศไทยต่อไปอีก พร้อมฝากถึงประชาชนในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว และประชาชนชาวเชียงใหม่ว่าขอให้สานต่อสิ่งที่ได้ทำมาทั้งการปกป้องดูแลผืนป่าการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน

ทั้งนี้ ดอยเชียงดาวตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ มีความโดดเด่นด้านภูมิทัศน์ด้วยภูเขาหินปูนมีดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นยอดเขาสูงเป็นอันดับสามของประเทศไทย รวมทั้งดอยเชียงดาวเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปิงตอนบนโดยมีทั้งระบบนิเวศดั้งเดิมที่ได้รับการปกปักษ์รักษามาอย่างยาวนาน มีคุณค่าสำคัญที่ควรค่าต่อการเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลไ ด้แก่ มีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ที่เชื่อมโยงกับสังคมพืชในเทือกเขาหิมาลัยทางตอนใต้ของประเทศจีน มีภูมิประเทศเขาหินปูนอันโดดเด่น มีภูมิปัญญาเหมืองฝายตัวอย่าง กลไกการจ่ายแทนคุณระบบนิเวศในพื้นที่บ้านปางมะโอ พื้นที่แกนกลางที่ได้รับการดูแลโดยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวมาเป็นเวลา กว่า 40 ปี

สำหรับ”พื้นที่สงวนชีวมณฑล”เป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศบนบกทะเลหรือชายฝั่งทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลขององค์การยูเนสโกที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และระบบนิเวศที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลอยู่ทั้งสิ้น5แห่ง ได้แก่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้าจังหวัดเชียงใหม่/พื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสัก-ห้วยทากจังหวัดลำปาง/พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองจังหวัดระนองและล่าสุดคือพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐