จังหวัดพังงาประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

วันที่16 ก.ย.64 ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จังหวัดพังงา (ศบค.พง.) แจ้งสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด 19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัด 95 ราย เป็นคนไทย 70 ราย แรงงานต่างด้าว 25 ราย มีจำนวนผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,855 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 1,118 ราย กำลังรักษา 729 ราย มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ซึ่งที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยอำเภอเกาะยาว เป็นอำเภอเดียวที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กำชับให้ทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. กวดขันประชาชนให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดและตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด หากพบคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิดให้ปิดหมู่บ้านทันที รวมทั้งกวดขันจับกุมกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันและมั่วสุมเสพยาเสพติด ส่วนการเรียนการสอนยังใช้ระบบออนไลน์ สำหรับการจัดงานเทศกาลถือศีลกินผัก และงานวันสารทเดือนสิบที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา จัดทำข้อกำหนดปฏิบัติโดยงดการรวมกลุ่ม หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน ให้นำกลับไปทานที่บ้าน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐