ไล่ออก'พ.ต.อ.'อดีตผกก.ทุ่งสงอมเงินลูกน้องเบี้ยเลี้ยงโควิด

วันที่ 19 ส.ค.64 ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ได้มีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 262/2564 ลงโทษไล่ พ.ต.อ.สมพงศ์ ทิพย์อาภากุล รองผู้บังคับการกฎหมายและคดีตำรวจภูธรภาค 8 ออกจากราชการ หลังจากก่อนหน้านี้ ปปช.มีมติชี้มูลความผิด พ.ต.อ.สมพงศ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผกก.สภ.ทุ่งสง ว่ามีความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ป.ป.ช.มาตรา 172 กรณีหักเงินค่าเบี้ยเลี้ยงงบโควิด-19 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ หากผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ภายใน 30 วันนับ แต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วันนั้น แต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือภายใน 90 วันนับ แต่วันพ้นกำหนด 90 วันนับ แต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow