ในหลวงทรงประทับใจบุคลากรการแพทย์อุทิศตนสู้โควิดพระราชทานกำลังใจอย่าท้อแท้

เมื่อเวลา 20.13 น. วันที่ 3 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลสนาม ที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 49 แห่ง เฝ้าฯ รับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ความว่า เป็นกำลังใจและก็ขอบใจ และสนับสนุนทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาหรือควบคุมโควิดในระยะนี้ คือก็ต้องขอขอบใจด้วยความนับถือและก็ประทับใจในการที่ทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญยิ่งให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องชาวไทยทุกคน ก็ทราบว่าได้ทำอย่างดีที่สุดแล้ว ก็ขอให้เป็นกำลังใจอย่าได้ท้อแท้ และขอให้รักษาร่างกาย สุขภาพของตัวเองด้วยในการทำงาน ก็ขอให้ทางนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจ และความสำนึกในการเสียสละและน้ำใจของท่านด้วย ก็ขอเป็นกำลังใจ และขอบใจแทนประชาชนด้วย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow