โปรดเกล้าฯแต่งตั้งตร.273ราย"รอยอิงคไพโรจน์-สุทินทรัพย์พ่วง"รองผบ.ตร."ต่อศักดิ์"ผู้ช่วยผบ.ตร."จิรภพ"ผบช.ก.สอบสวนกลาง

วันนี้ 10 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 123 ราย

อ่านรายละเอียด

และวันเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 273 ราย

อ่านรายละเอียด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐