ทร.ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารปชช.ถวายเป็นพระราชกุศล

กองทัพเรือจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล ตั้งครัวสนามเคลื่อนที่แจกจ่ายอาหารให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19
เนื่องในโอกาสมหามงคล ในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2564 กองทัพเรือ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID – 19” ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในค่าครองชีพ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกองทัพเรือจัดรถครัวสนาม จัดทำอาหารกล่อง และน้ำดื่ม วันละ 690 ชุด สมาคมภริยาทหารเรือ พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค นำไปมอบให้ประชาชนในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 โดยกำหนดให้การช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนไปแล้วจำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่บางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่

ในวันนี้ (14 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. บริเวณลานจอดรถ นันทอุทยานสโมสร ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ ศรีวรขาน นายกสมาคมภริยาทหารเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ.อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่มจำนวน1,380 ชุด พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้แทนชุมชนนำไปแจกจ่ายประชาชนในเขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่รวม 10 ชุมชน และปล่อยขบวนรถจำนวน 4 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ นำอาหารและน้ำดื่ม พร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค ไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ เขตบางกอกน้อย5 ชุมชนและเขตบางกอกใหญ่ 5 ชุมชน ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ตระหนักและปรับการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการระวังป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยการติดตั้งจุดวัดอุณหภูมิ ติดสติกเกอร์ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์งดการสัมผัส และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลพลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ มีดำริให้หน่วยงานในสังกัดกองทัพเรือ จัดรถครัวสนาม ดำเนินการประกอบอาหารปรุงสุกเข้าแจกจ่ายในหลายชุมชนหลายพื้นที่ ร่วมกับกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ โดยจะดำเนินการทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ สมาคมภริยาทหารเรือได้ร่วมจัดรถปันสุขแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะดำเนินการหมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ และมีหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ ดังนี้

พื้นที่นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 4 – 18 มิถุนายน และ 27 – 30 กรกฎาคม 2564
พื้นที่บางนา กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ (กลน.กร.) กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) และกรมอุทกศาสตร์ (อศ.) เป็นหน่วยดำเนินการ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 21 – 25 มิถุนายน 2564
พื้นที่เลียบคลองทวีวัฒนา กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร) และสำนักงานและวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ (สวพ.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564
พื้นที่พุทธมณฑล มีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ มีกำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564
พื้นที่สมุทรปราการ โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ กำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564
พื้นที่พระสมุทรเจดีย์ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ (กทบ.กร. ปจปร.ฐท.กท.) และอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ (อจปร.อร.) เป็นหน่วยรับผิดชอบ กำหนดแจกจ่ายอาหาร เฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ตั้งแต่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564
พร้อมทั้งจัดกำลังพลจิตอาสากองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นผู้รับผิดชอบโดยรถครัวสนาม และกำลังพลจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 “กองทัพเรือเพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ถวายเป็นพระราชกุศล” จะปฏิบัติภารกิจในการประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ จะคลี่คลาย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐