นิปปอนเพนต์จุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่สานต่อเวทีประกวดAsiaYoungDesignerAwards2021

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้า จุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ สานต่อเวทีประกวดงานออกแบบระดับเอเชีย “Asia Young Designer Awards 2021” เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture) และ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่แสดงถึงความเข้าใจและใส่ใจผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม รับมือกับความท้าทายด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Young Designer Summit 2022 ร่วมกับผู้ชนะจากอีก 16 ประเทศ โดยผู้ชนะในระดับนานาชาติจะมีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Harvard’s Graduate School of Design สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ในปีนี้โจทย์ของการประกวด Asia Young Designer Awards จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “FORWARD: Amplifying Empathy Through Design” เพื่อเน้นย้ำให้นักออกแบบรุ่นใหม่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการคิดและทำความเข้าใจถึงปัญหาของผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง เพื่อดึงความต้องการ ความจำเป็น และปัญหาของผู้ใช้งานมาออกแบบ นำเสนอเป็นโซลูชันงานออกแบบที่ผสานทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. การออกแบบงานสถาปัตยกรรม (Architectural Category) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจะต้องนำเสนอโซลูชันงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สร้างประโยชน์ ตอบโจทย์ และเข้าใจผู้คน สังคม และสภาพแวดล้อมที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน พร้อมประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อดึงดูดให้ผู้คนมาใช้งาน โดยผลงานการออกแบบดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นที่ไม่เกิน 40,000 ตารางเมตร

2. การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design Category) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจะต้องนำเสนอผลงานการออกแบบพื้นที่ภายในที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งทางกายภาพและอารมณ์ ตลอดจนให้ความสำคัญกับองค์ประกอบโดยรอบ รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่และชุมชนรอบข้าง โดยจะต้องถูกจัดสรรอยู่บนพื้นที่ไม่เกิน 2,800 ตารางเมตร

นักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนักออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในระดับนานาชาติ พร้อมโอกาสในการเข้าเรียนโปรแกรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ www.asiayoungdesignerawards-th.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Asia Young Designer Awards Thailand

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow