กทม.เปิดผลตรวจเชิงรุกATKชุมชน70,112หมื่นรายพบติดเชื้อ6,570

กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินงาน Bangkok CCRT วันที่ 15 ก.ค. – 11 ก.ย. 64

■ ชุมชนที่ได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 4,515 แห่ง
■ ประชาชนที่เข้ารับบริการ 228,328 ราย
■ ประชาชนกลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีน (อายุ 60+ / 7 กลุ่มโรค / หญิงตั้งครรภ์) 139,596 ราย
■ ประชาชนที่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK 70,112 ราย
▪︎พบเชื้อ 6,570 ราย
– นำส่งโรงพยาบาล 299 ราย
– นำส่งศูนย์พักคอยฯ (CI) 302 ราย
– แยกกักตัวที่บ้าน (HI) 5,969 ราย
▪︎ไม่พบเชื้อ 63,542 ราย
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ก.ย. 64)

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow