ศธ.จ่อลงพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดเจาะรายอำเภอถ้าไม่มีการระบาดสามารถเปิดเรียนได้

วันที่ 11 กันยายน 64 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า ภาพรวมการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนรายละ 2,000 บาท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เน้นย้ำให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งที่ผ่านมามีการร้องเรียน กรณีสถานศึกษาหักเงินนักเรียนเข้ามาในหลายช่องทาง ทั้งสายด่วน 1579 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นต้น โดยข้อมูลทั้งหมดได้ถูกรวบรวมและส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับการเตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนให้กับเด็กนั้น ทาง ศธ. ได้หารือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อวางแนวทางกระจายวัคซีน โดยจะส่งไปที่จังหวัดเพื่อส่งต่อไปยังโรงเรียน โดยมีขั้นตอนเพิ่มเติม คือ ใบยินยอมให้ฉีดจากผู้ปกครอง ซึ่งจุดนี้จะต้องวางแนวทางร่วมกัน เพราะเมื่อวัคซีนพร้อมก็สามารถดำเนินการฉีดได้ทันที ส่วนการฉีดวัคซีนครูนั้นขณะนี้ ดำเนินการไปแล้วกว่า 70%

โดย นางเกศทิพย์ ยังกล่าวถึง การเปิดเรียนแบบออนไซต์ หรือให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียน ว่า มีโรงเรียนประจำที่มีความพร้อมและมีระบบการดูแลที่ได้มาตรฐานตามที่ สธ. กำหนด ได้เปิดเรียนไปแล้วกว่า 40 โรงเรียน ซึ่งขั้นต่อไปจะลงไปดูโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ตามแผนที่ของกระทรวงมหาไทย (มท.) เจาะเป็นรายอำเภอ หากพื้นที่ใดไม่มีการระบาด ก็อาจจะให้สามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่ สธ.กำหนด ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นที่ควบคุม ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจพิจารณาเปิดเรียนได้ ซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนที่เปิดให้มาเรียนแล้วกว่า 5,000 โรงเรียน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow