แพทย์ชนบทชี้แนวโน้มติดเชื้อเพิ่มหลังคลายล็อกยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดอย่าพาติดกลุ่มเสี่ยงในบ้าน

ระบุติดเชื้อใหม่ ไม่รวมผลตรวจ ATK วันนี้อีกกว่า 2 พันราย กทม.-ปริมณฑลจำนวนผู้ป่วยยังน่าเป็นห่วง ทั้งไม่รวมที่ซื้อชุดตรวจเองที่ไม่เข้าระบบ ให้ระวังติดเชื้อในครอบครัว แนะฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงลดโรครุนแรง สำรองเตียงให้เพียงพอ

เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุ “ความคืบหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564 ว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ยืนยันด้วย rt-pcr 14,176 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,293,656 ราย ติดเชื้อเข้าข่ายผลตรวจ ATK บวกอีก 2,372 ราย ที่รายงานเข้าระบบ รวมเป็น 16,548 ราย

ทั้งนี้ ในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,176 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 16 ราย ติดเชื้อในประเทศ 14,160 ราย ค้นหาเชิงรุก 1,714 ราย เป็นผู้ป่วยในเรือนจำ 506 ราย
เป็นผู้ป่วยในกรุงเทพและปริมณฑล 5,946 ราย ผู้ป่วยใน 4 จังหวัดชายแดนใต้ 1,095 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดอื่น ๆ 6,613 ราย
ในส่วนการรักษามีผู้ป่วยหายกลับบ้าน 16,769 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 142,644 ราย หายป่วยสะสม 1,138,938 ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 228 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13,417 ราย

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มผู้ป่วยติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น หลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ยังไม่รวมที่ประชาชนหาซื้อชุดตรวจด้วยตนเอง อาจไม่ถูกรายงานเข้าสู่ระบบ

ช่วงเวลานี้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ระวังการติดเชื้อสู่คนในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง การฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความรุนแรงของโรค
ลดอัตราการเสียชีวิต สำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยระดับอาการรุนแรงให้เพียงพอ เป็นมาตรการหลักในระยะต่อไป

ข้อมูล EOC กระทรวงสาธารณสุข”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow