ขึ้นเล็กน้อย!โควิดติดเชื้อใหม่14,176ตาย228

วันที่ 8 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 14,176 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 13,670 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 506 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน มีจำนวน 1,293,656 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 16,769 ราย เสียชีวิต 228 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 13,417 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow