ผู้ประกอบการวิทยุ5จว.ยื่นฟ้องกสทช.ต่อศาลปกครองจ.อุบลราชธานีให้คุ้มครองชั่วคราว

ตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุชุมชน 5 จังหวัดอีสานใต้ มอบอำนาจให้ตัวแทนยื่นฟ้อง กสทช.ที่มีมติให้วิทยุชุมชนคลื่นความถี่ จาก 500 วัตร เหลือเพียง 50 วัตร ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เพื่อให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว

เมื่อบ่ายวันที่ 15 กค. 64 ที่ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้มีตัวแทนผู้ประกอบการวิทยุ 3 ประเภทประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ,ชุมชนและสาธารณะ 5 จังหวัดประกอบด้วย จ. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ, ยโสธร, ร้อยเอ็ดและศรีสะเกษ ประมาณ 50 คน โดยการนำของนายอภิชาต แสงสว่าง นายกสมาคมสื่อวิทยุ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีผู้ประกอบการมอบอำนาจให้ยื่นฟ้องสำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

สาเหตุได้รับความเดือดร้อนจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2564 อังคารที่ 25 พ.ค. 64 ให้สถานีวิทยุทั้ง 3 ประเภทที่เคยส่งกระจายเสียงส่งออกอากาศคลื่นความถี่ 500 วัตร ให้เหลือเพียง 50 วัตร ซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่ 4 เมษายน 2564 ที่จะถึง ซึ่งกระทำของคณะกรรมการฯไม่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ จึงได้รวมตัวกันพร้อมมอบอำนาจให้ตัวแทนและทนาย ยื่นฟ้องเพื่อขอพึ่งศาลปกครองให้คุ้มครองชั่วคราวก่อนจะมีผลบังคับใช้

นายอภิชาต แสงสว่าง นายกสมาคมสื่อวิทยุกระจายเสียงจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า.-สาเหตุที่ผู้ประกอบการอีสานใต้ 5 จังหวัดได้ตัดสินใจยื่นฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครองในครั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการวิทยุได้รับความเดือดร้อนจากมติของ คณะกรรมการฯที่จะลดแรงส่งจากเดิม 500 วัตรเหลือเพียง 50 วัตร จะมีผลบังคับในวันที่ 4 เมษายน 2564 จะส่งผลกระทบต่อการออกอากาศ ในการรับจ้างผลิต รับจ้างเผยแพร่งานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ขณะนี้สื่อวิทยุก็มีผู้ฟังลดน้อยลงเนื่องจากประชาชนหันไปพึ่งโซเซี่ยว จนส่งผลให้มีผู้มาจ้างโฆษณาลดลงหากลดแรงส่งลง เหลือเพียง 50 วัตรเชื่อว่าจะไม่มีผู้มาจ้างโฆษณาและจะทำให้วิทยุทั้ง 3 ประเภทล้มหายตายจากแน่นอน

นายทรรศนัย ทีพาคำ ทนายความกล่าวในเรื่องนี้ว่า.-ที่มาวันนี้ต้องการให้ศาลคุ้มครองที่ประกาศ กสทช.ที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิทยุไว้ชั่วคราวก่อนประกาศ ซึ่งสถานีวิทยุชุมชนคลื่นหนึ่งต้องใช้เงินเป็นล้านกว่าจะสำเร็จรูปได้ออกอากาศ จริงแล้ววิทยุชุมชนเขาเกิดมาก่อน กสทช.ซ้ำไป แต่มาบัดนี้ กสทช. ได้ออกประกาศซึ่งมีผลกระทบเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพในการประกอบการใช้คลื่นความถึ่ ซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติ ที่ใช่ร่วมกัน ทางผู้ประกอบการไม่มีคนทางอื่นใดแล้วนอกจากมาขอพึ่งบารมีศาลที่เคารพอย่างสูงเป็นที่พึ่งต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow