"ชวน"หารือ"ปธ.สภาฯเวียดนาม"เร่งแก้ปัญหาส่งออกผลไม้ไทยไปจีนหลังรถบรรทุกติดสะสมด่านเวียดนาม

วันที่ 7 ก.ย.64 ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากรายงานการประชุมหารือทวิภาคีระหว่าง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กับ นายเวือง ดิ่งห์ เหวะ (H.E.Mr.Vung Finh hue) นายเวือง ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา มีการหารือเรื่องความร่วมมือและกำจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม โดยนายชวนได้หารือเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรในการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีน เพราะตั้งแต่เดือน เม.ย. เป็นต้นมา เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ของไทย และจะมีการส่งผลไม้จากไทยไปจีนมากกว่าช่วงเวลาอื่นของปี แต่มีปัญหาคือรถบรรทุกผลไม้ติดสะสมที่ด่านจังหวัดหล่าง เชิน (Lang Son) ของเวียดนามที่จะเข้าประเทศจีน จนทำให้ผลไม้เน่าเสียเกษตรกรเดือดร้อน ดังนั้น นายชวน จึงขอให้ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาดังกล่าว

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า ประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าใจสถานการณ์และความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และจะนำไปหารือกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อแก้ปัญหาการขนส่งสินค้าผ่านแดนที่จังหวัดหล่างเชิน รวมถึงพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับประเทศไทยตามที่นายชวนได้หารือ ทั้งนี้ ที่ผ่านมานายชวนได้แก้ปัญหาของเกษตรกรมาโดยตลอด รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนอนใต้ในสวนทุเรียนที่ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหามังคุดลันตลาดในภาคใต้ และปัญหาลำไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งล้วนได้รับการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที ทั้งจากกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐