กทม.ย้ำร้านอาหารเข้มมาตรการป้องกันโควิดถึง30ก.ย.หรือจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง

จากประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 41 ซึ่งได้ปรับมาตรการให้เปิดสถานที่และทำกิจกรรมบางอย่างได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดนั้น ในส่วนของร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และตั้งอยู่ภายนอก สามารถเปิดให้บริโภคภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน หากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ แต่หากเป็นการบริโภคในพื้นที่เปิดที่อากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

วันที่ 7 ก.ย.64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ทางสำนักเทศกิจ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดบูรณาการร่วม 88 ชุด พร้อมชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต ลงพื้นที่กวดขันและตรวจแนะนำร้านอาหาร สถานบริการที่สามารถเปิดให้บริการได้ และยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพื่อกำกับให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้สถานที่บริการดังกล่าวเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการร้านอาหารที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการในร้านอาหาร เข้าใช้บริการตามที่กำหนด และรักษาระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ของเขตออกตรวจตราเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการหากพบการละเลยและฝ่าฝืน จำเป็นต้องมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐