กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันที่ 6 ก.ย.64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง มีรายชื่อดังนี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow