"พลังท้องถิ่นไท"หนุนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นตามแนวทางมหาดไทยชี้เลื่อนหรือไม่อยู่ที่ครม.-กตต.ชี้ขาด

วันที่ 6 ก.ย. 64 ที่รัฐสภา นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวถึงกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวนหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้เลื่อนการเลือกตั้ง อบต.ออกไปเป็นเดือน
ก.พ. 65 โดยอ้างถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ควรดำเนินการตามแผนที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ วันที่ 1 – 14 ก.ย. 64 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
วันที่ 1 – 15 ต.ค. 64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ 28 พ.ย. – 12 ธ.ค. 64 กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามแผนการเลือกตั้งดังกล่าว จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในช่วงระหว่างวันที่
28 พ.ย. – 12 ธ.ค. 64

“พรรคพลังท้องถิ่นไทมีความเห็นว่าควรดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ส่วนจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งหรือไม่ ควรเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้พิจารณา”นายโกวิทย์

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow