แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่2จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการรื้อถอนป้าย-ร้านค้ารุกล้ำเขตทางและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งซอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ) ,นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม) , นางกัญญารัตน์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงวังทอง และ นายมณฑล เพ็งจันทร์ หัวหน้าแผนงาน ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง , ปลัดอำเภอ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และ ท้องถิ่่นอำเภอวังทอง ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมหารือมาตรการรื้อถอนป้าย , ร้านค้ารุกล้ำในเขตทางหลวง และ โครงการปรับปรุงที่จอดรถบริเวณ น้ำตกแก่งซอง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

“น้ำตกแก่งซองตำบลแก่งซอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ด้านจังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่ตำบลแก่งซอง ริมทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณ กม.45 เกิดจากลำน้ำเข็กลดระดับทำให้ธารน้ำมีลักษณะเป็นน้ำตก มีขนาดใหญ่กว่าน้ำตกสกุโณทยานที่อยู่บนเส้นทางสายเดียวกัน บริเวณน้ำตกแก่งซอง มีบ้านเรือนต่าง ๆ ตั้งอยู่ริมน้ำตก มีสะพานแขวนเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำเข็กและข้ามไปหมู่บ้านฝั่งตรงข้าม ตามรายทางใกล้กับน้ำตกแก่งซอง มีร้านอาหาร ร้านกาแฟและบริการล่องแก่งน้ำเข็กที่ตื่นเต้นสนุกสนาน ล่องได้เฉพาะช่วงฤดูน้ำหลากประมาณเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคม ของทุกปี “

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow