“รู้…ลึกซึ้ง”กาพย์กลอนมองสองมุม(3.9.64)

กาพย์กลอน มองสองมุม
วัฒนรักษ์ , เทวีพร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow