ศธ.เผยฉีดไฟเซอร์นร.แล้ว53.78%พบภาคใต้ยังน้อยสุด

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูลวันที่ 22 ต.ค.64 จำนวนนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ทั่วประเทศ มีผู้ประสงค์ฉีด 3.7 ล้านคน โดยฉีดวัคซีนแล้ว 2 ล้านคน คิดเป็น 53.78% แยกเป็น

– ภาคใต้ ฉีดแล้ว 48.46%
– ภาคเหนือ ฉีดแล้ว 51.32%
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉีดแล้ว 56.98%
– ภาคตะวันออก ฉีดแล้ว 49.41%
– ภาคตะวันตก ฉีดแล้ว 63.14%
– ภาคกลาง ฉีดแล้ว 53.78%

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐