ตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด19รายใหม่187รายสะสม8,590ราย

ตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวัน โดยหากแยกตามสาเหตุการสัมผัส พบว่า เกิดจากการสัมผัสร่วมบ้าน สูงสุดถึงร้อยละ 44.92นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะโฆษก ศบค.จังหวัดตรัง แถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 จากห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง โดยวันนี้จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ 187 ราย (แยกเป็นติดเชื้อภายในจังหวัด 185 รายและติดเชื้อจากที่อื่น 2 ราย) ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 8,590 ราย ส่งผลให้อัตราการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันเฉลี่ยในรอบสัปดาห์เฉพาะพื้นที่จังหวัดตรัง คิดเป็นร้อยละ 174.3 หากรวมที่รับกลับมารักษาด้วย คิดเป็นร้อยละ 187.1วันนี้ มีผู้ป่วยโควิด -19 หายป่วยกลับบ้าน 157 ราย รวมหายป่วยสะสม 6,666 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.6 ยังคงมีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล 1,881 ราย ผู้ป่วยกระจายอยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอ โดยพบมากสุดที่อำเภอเมืองตรัง 76 ราย รองลงมา คือ อำเภอกันตัง 44 ราย อำเภอสิเกา 28 ราย อำเภอห้วยยอด 16 ราย อำเภอวังวิเศษ 14 ราย อำเภอปะเหลียน 7 ราย อำเภอหาดสำราญ 2 ราย มีเพียง 3 อำเภอที่ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาวและอำเภอรัษฎา สำหรับจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้ หากแยกตามสาเหตุการสัมผัส พบว่า เกิดจากการสัมผัสร่วมบ้านสูงสุดถึงร้อยละ 44.92 พูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยและอื่นๆร้อยละ 24.60 สัมผัสในชุมชนร้อยละ 22.46 ที่เหลือเป็นการสัมผัสในที่ทำงาน ในสถานศึกษาและอยู่ในพื้นที่โรคระบาด ในขณะที่ การตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 แยกตามความเสี่ยงและการสัมผัส ทั้งผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คลินิกไข้หวัด เรือนจำแรกรับ ผู้ต้องหา Active Case Finding การตรวจก่อนผ่าตัด การตรวจในสถานที่กักกันและกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 1,350 ราย ซึ่งรอผลตรวจในวันพรุ่งนี้ (22 ตุลาคม 2564) ส่วนการฉีดวัคซีน ในพื้นที่จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 615,166 ราย ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 345,344 รายคิดเป็นร้อยละ 56.13 ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ร้อยละ 40.29

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐