กรมชลฯเดินสายมอบถุงยังชีพพร้อมลุย9แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยา

กรมชลประทาน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมเร่งขับเคลื่อนแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน วันที่ 21 ต.ค.64 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณ เทศบาลท่าเรือ และวัดโพธ์เอน ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในโอกาสเดียวกันนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จำนวน 120 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน อีกทั้งได้ร่วมรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว กรมชลประทานได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน อันประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2.โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย 3.โครงการคลองระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 4.โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 6.โครงการบริหารจัดการพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 7.โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร 8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน และ 9.โครงการพื้นที่รับน้ำนอง ซึ่งจะช่วยตัดยอดน้ำก่อนผ่านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา และช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างครอบคลุม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐