เลือกตั้งสมานฉันท์!!'เลือกตั้งครั้งนี้้'โหมเราคงความเป็นพี่เพื่อนน้องไว้ตลอดไปๆพร้อมยึดกฎหมาย2ฉบับหาเสียงยุคโควิด

วันที่ 20 ต.ค.64 บรรยากาศกิจกรรมการเลือกตั้งสมานฉันท์ นายกและสมาชิกอบต.จังหวัดสตูล ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโดยมีนายประสิทธิ์ เอียดคง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล รายงานกิจกรรมโครงการเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นหลังเสร็จสิ้นการเปิดรับสมัคร กิจกรรมเลือกตั้งสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รัก สามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันพร้อมกันนี้ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดสตูลระบุว่า การหาเสียงของผู้สมัครเน้นย้ำให้ยึดกฎหมาย 2 ฉบับคือกฎหมายเลือกตั้ง และกฎหมายควบคุมโรคในช่วงสถานการณ์แพร่ไวรัสโควิช- 19 และขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดละ 5 คน ลงปฏิบัติหน้าที่วันนี้เป็นวันแรก ให้ปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมกันนี้ได้มีเครือข่ายแต่ละท้องถิ่นคอยจับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในท้องที่อำเภอเมืองสตูล จำนวน 10 อบต. ได้แก่อบต.เกตรี อบต.เกาะสาหร่าย อบต.ควนขัน อบต.ควนโพธิ์ อบต.เจ๊ะบิลัง อบต.ฉลุง อบต.ตำมะลัง อบต.ตันหยงโป อบต.บ้านควน และอบต.ปูยู รวมจำนวนทั้งสิ้น 193 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ทางกกต.ได้มีการบรรยายการ ซักถามและแจกคู่มือ ความรู้สำหรับผู้สมัครพร้อมทั้งทำความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมานฉันท์ในครั้งนี้ และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 ทางกกต. ได้มีการแบ่งการเข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นช่วงเพื่อลดการแออัดและเว้นระยะห่างการรับสมัครเลือกตั้งในพื้นที่ 34 อบต.จ.สตูล มีผู้สมัครนายกอบต.ทั้งสิ้น 64 คน สมาชิก 454 คน จากทั้งหมด 265 เขตเลือกตั้ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐