ชป.ตั้งศูนย์บริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน(ส่วนหน้า)เร่งระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่าง

กรมชลประทาน ตั้งศูนย์บริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน(ส่วนหน้า) จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีน พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติวันที่ 20 ต.ค.64 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) ณ โครงการชลประทานนครปฐม สำนักงานชลประทานที่ 13 เพื่อดำเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน และบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการและเชื่อมโยงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้ นายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) เป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานควบคู่ไปกับโครงการชลประทานทุกแห่งในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 24/2564 เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน จากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 14–17 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้มีฝนตกหนักและทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะแม่น้ำท่าจีนที่ไหลผ่านจังหวัดสุพรรบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 20-27 ตุลาคม 2564 “กรมชลประทาน ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน (ส่วนหน้า) ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการ ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำท่าจีน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ รวมทั้งแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับอุทกภัย และแนวทางในการลดผลกระทบ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานเชิงบูรณาการในการแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความต้องการและความจำเป็น เพื่อจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ในการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกๆ พื้นที่”นายประพิศ กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐