วอนรมว.ศธ.เร่งแก้ไข'นศ.ป.ตรี-อาชีวะ'ไม่ได้รับเยียวยา2พัน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำหนดด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ม.6 ระดับอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.64 นายเศรษฐศิษฏ์ ณุวงค์ศรี ประธานเครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย(ค.ร.อ.ท.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะภาคประชาชนและติดตามการทำงานในภารรัฐมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยสถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรีทั่วประเทศ มี 23 แห่ง และปัจจุบันมีนักศึกษากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 13,000 คน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการสอนในระดับปริญญาตรี ในสังกัด ศธ. แต่ไม่ได้การพิจารณาเงินเยียวยา ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแต่อย่างใด

“ศธ.คงลืมไปว่า มีการจัดการสอนระดับปริญญาตรี อยู่ในกระทรวงหรืออาจเป็นความบกพร่องของ สอศ. ที่ไม่ได้เสนอ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ต่อ น.ส.ตรีนุช เทีนยทอง รัฐมนตรี ศธ. ทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีในส่วนของศธ. จึงไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับการเยียวยา ทั้งที่มีความเดือดร้อนจากผลกระทบเช่นเดียวกัน ผู้เรียนทุกระดับในนามภาคประชาชนและผู้ปกครองและนักศึกษาป.ตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา ขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการศธ. และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ออกมารับผิดชอบและหาทางแก้ไขโดยเร็ว” นายเศรษฐศิษฏ์ กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow