"รมว.เฮ้ง"ยันช่วยเหลือลูกจ้างบริลเลียนท์ที่มาร้องเรียนที่ทำเนียบได้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน รับข้อเรียกร้องและหารือกับตัวแทนลูกจ้างจำนวน 8 รายของบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด และตัวแทนสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นเนลแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการผลิตชุดชั้นในสตรี จ.สมุทรปราการ ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากปิดกิจการและไม่ได้รับเงินชดเชยที่ได้มาชุมนุมบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องจำนวน 2 ข้อคือ ขอให้แก้ไขระเบียบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายจ้าง โดยมี ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 ตึกสำนักงาน กพ.หลังเก่า โดยจากประเด็นดังกล่าว รมว.แรงงาน ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จำนวน 22,321,856 บาท มาจ่ายเงินสงเคราะห์ให้ลูกจ้าง จำนวน 1,231 คน และให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินประกันการว่างงานแก่ลูกจ้าง เป็นเงินจำนวน 65,540,768 บาท รวมทั้งได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานจัดตำแหน่งงานเพื่อรองรับผู้ว่างงานในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 1,834 ตำแหน่งนายสุชาติ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ผู้นำแรงงานมาเรียกร้องในวันนี้นั้น กรณีที่ลูกจ้างเรียกร้องให้กระทรวงแรงงานนำเงินจากสถานประกอบการที่มีการคืนเงินภาษีประมาณ 31 ล้านบาทจากกรมสรรพากรมาชดเชยให้ลูกจ้างก่อนนั้นได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไปหารือกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลังว่า จะดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ ส่วนการแก้ไขระเบียบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จะเชิญตัวแทนสหภาพแรงงาน ผู้นำแรงงานมาให้ข้อมูลก่อนที่จะมีการประชุมในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ ขณะที่นความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนายจ้างนอกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินคดีแล้ว ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี จะติดตามความคืบหน้ากับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความคืบหน้าของคดีอีกทางหนึ่งด้วย”ในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและเข้าใจปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเป็นอย่างดี จึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้างให้เป็นไปด้วยดี ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐