ราศีกรกฎควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนรักให้ดี

สัปดาห์พยากรณ์ / ภิญโญ พงศ์เจริญพยากรณ์ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 – วันศุกร์ที่ 15 ต.ค. 2564ชาวราศีเมษท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคมดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนอริเป็นมหาจักรจะต้องต่อสู้ดิ้นรนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ หากมีการต่อสู้แข่งขันจะประสบชัยชนะ ดาวปุตตะจรในภพอริควรดูแลบุตรบริวารคนใต้ปกครองให้ดี จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับบริวาร บริวารจะดื้อรั้นแข็งข้อออกนอกแถว ดาวครูสถิตภพกัมมะการงานจะประสบความสำเร็จ การงานจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มีรายได้และผลประโยชน์ที่พึงพอใจ ราหูค้นทรัพย์ มีรายได้เข้ามา จะมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินทอง มีรายจ่ายมากขึ้น จึงควรระมัดระวังควรรอบคอบเรื่องการใช้จ่าย และเก็บรักษาทรัพย์สินเงินทองให้ดี ส่วนมฤตยูทับราศีเกิด ควรดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยการมีแผนงานที่ดีและได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทำให้การงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ปัญหาต่างๆ จะคลี่คลายลงไป ผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดี มีโอกาสได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม จะได้ทำงานพิเศษเกี่ยวกับการให้บริการสังคม มีโอกาสได้เดินทางเพราะตำแหน่งหน้าที่การชาวราศีพฤษภท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายนศุกร์ดาวประจำชีพโคจรในเรือนปัตนิสนใจเรื่องคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้าม อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมีโอกาสได้ตกลงทำนิติกรรมสัญญา ดาวเจ้าเรือนศุภะเป็นเกษตรมีการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น ราหูทับราศีเกิด ควรเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดี จิตใจอารมณ์จะมีการเปลี่ยนแปลง น้ำหนักตัวจะเปลี่ยนแปลง มากขึ้นหรือลดลง อาจมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ ดาวครูจรในเรือนศุภะ ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี จะได้ร่วมงานสังคมในองค์กรการกุศล จะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกๆ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี การเจรจาติดต่อประสานงานจะประสบความสำเร็จ จะมีผลงานเป็นที่ปรากฏ ทำให้ได้ตำแหน่งที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้า จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศลได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย เอกสารทางการเงินควรตรวจดูให้เรียบร้อยชาวราศีมิถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคมเกตุโคจรในเรือนการเงิน มีการหมุนเวียนทางการเงินดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางทรัพย์สินเงินทองได้ ดาวประจำตัวโคจรจรอยู่ในเรือนพันธุ การติดต่อสื่อสารควรรอบคอบ เพราะคนอื่นอาจเข้าใจผิดได้ง่ายจะมีความสนใจความเป็นอยู่ในครอบครัว จะมีการตรวจตราปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น จะมีการคบหาสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด จะได้ทำกิจกรรมสำคัญในครอบครัว ควรตรวจสภาพยวดยานพาหนะให้ดี จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ ควรเก็บออมเป็นเงินสดไว้ใช้จ่ายปรับปรุงการงานเดิมให้ดีขึ้นจะดีกว่านำเงินไปลงทุนในงานหรือธุรกิจใหม่ที่ไม่แน่นอน ส่วนท่านที่ยังไม่มีงานทำจะได้ทำงานที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและความถนัด มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกๆ จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในผลงานของตน ชาวราศีกรกฎท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคมเกตุทับราศีเกิด คนทางไกลจะมาพบหรือจะมีการเดินทางไปไหนมักจะหลงทาง มีลางสังหรณ์ ฝันแม่น มักจะมีนิมิตรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลแปลกๆ ลึกลับๆ ดาวการเงินโคจรในเรือนสหัชชะจะมีการใช้จ่ายเงินทองไปเพื่อการสมาคมและการสังคมสงเคราะห์ จะมีการใช้จ่ายเงินไปกับการสมาคม ดาวเสาร์เล็งราศีเกิด ควรเอาใจใส่ดูแลสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของคู่ครองคนรักให้ดี ควรควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง ระวังบริวารจะเจ็บป่วยเดือดร้อนทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น จะได้ประโยชน์จากผลงานเก่าๆ สิ่งของเก่าๆ ตนเองมักจะไม่ได้ใช้จ่ายเงินของตน แต่กลับถูกนำไปใช้เพื่อคนอื่น การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิด การเงินการลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบชาวราศีสิงห์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายนดาวประจำตัวโคจรในเรือนการเงิน มีความมุ่งมั่นในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ดาวครูในเรือนอริมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ระวังจะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง ระวังบริวารจะทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น จะได้ประโยชน์จากผลงานเก่าๆ สิ่งของเก่าๆ ตนเองมักจะไม่ได้ใช้จ่ายเงินของตน แต่กลับถูกนำไปใช้เพื่อคนอื่น การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิด ผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนด้วยดี ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดีชาวราศีกันย์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคมดาวประจำตัวจรได้มาตรฐานเกษตรอุจจ์ที่มั่นคง มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สุขภาพอนามัยจะเข้มแข็งมั่นคงดีขึ้น การติดต่อสื่อสารคึกคัก จะได้รับฟังข่าวสารสำคัญ ดาวอังคารทับราศีเกิด มีกำลังคึกคัก มีความกระตือรือร้น แต่ควรรอบคอบและรักษาอารมณ์ของตนเองให้ดี ไม่ควรใช้อารมณ์ ระวังจะเกิดการขัดแย้งทะเลาะวิวาทได้ ดาวเสาร์ในเรือนปุตตะเป็นเกษตรคิดมากและมีความวิตกกังวลคิดมากเรื่องบุตรบริวารคนใต้บังคับบัญชา บุตรบริวารจะประสบความสำเร็จ สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ ดาวการเงินความรักจรในภพการสมาคม เงินทองมักใช้จ่ายไปกับการสมาคม การคบเพื่อนและการติดต่อประสานงาน ควรมอบหมายหน้าที่การงานให้กับบริวารอย่างชัดเจน คนที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ จะได้ทรัพย์สินเงินทองและของเก่าซึ่งมีผลทางจิตใจ การรู้จักบริหารเงินทองไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การเงินจะดีขึ้นไปพร้อมๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ จะได้อิทธิมงคลวัตถุ มีการเดินทางไปสถานที่สำคัญชาวราศีตุลย์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายนดาวศุกร์จรในเรือนการเงิน จะมีความสนใจในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ดาวเสาร์ได้มาตรฐานที่ดีเป็นเกษตรจรในเรือนพันธุจะคิดมากและเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่ในครอบครัวและวงศ์ตระกูล ครอบครัวจะได้รับการพัฒนาและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ดาวครูจรถอยหลังในเรือนพันธุ มีความคิดทบทวนเรื่องในครอบครัวเพื่อพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ คนรักหรือเพศตรงข้ามญาติมิตรจะนำโชคดีมาสู่ท่าน การค้ำประกันบุคคลหรือทรัพย์สินควรหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธเสียเลยจะดีกว่า มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง ตนเองมักจะไม่ได้ใช้จ่ายของตน แต่กลับถูกนำไปใช้เพื่อคนอื่น การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นชาวราศีพิจิกท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคมดาวประจำตัวเป็นมหาจักรจรอยู่ในเรือนลาภะ จะโชคดีประสบความสำเร็จเรื่องรายได้และผลประโยชน์ตอบแทน แต่ต้องใช้ความเพียรพยายามและเหน็ดเหนื่อยมิใช่น้อย เกตุจรในเรือนศุภะ จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิมงคลวัตถุเข้าบ้าน มีคนแปลกๆ คนต่างถิ่นต่างแดน คนเก่าแก่เข้ามาสัมพันธ์ด้วย จะมีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นภายในบ้าน จะมีการเดินทางหรือการวางแผนเรื่องการเดินทาง วิถีการดำเนินชีวิตจะมีการพัฒนาดีขึ้น ดาวเสาร์จรในเรือนสหัชชะจะได้คบหาสมาคมกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูง คนเก่าๆ คนแก่ๆ นำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดีงาม ดาวครูจรในเรือนสหัชชะ จะมีการเดินทาง คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่ คนมีความรู้ความสามารถจะให้การสนับสนุนด้วยดีราหูเล็งราศีเกิดได้กีฏะเกณฑ์ การเจรจาตกลงจะประสบความสำเร็จ การทำนิติกรรมสัญญาจะสำเร็จในไม่ช้า มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศลได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย งานที่ทำต้องใช้จินตนาการและการวิเคราะห์เป็นสำคัญ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ ควรยืนอยู่บนหลักการและเหตุผลรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวตามความจำเป็น ควรรอบคอบและระมัดระวังอารมณ์ให้ดี ชาวราศีธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคมดาวประจำราศีเกิดโคจรในเรือนการเงิน จะมีการเอาใจใส่เรื่องเงินๆ ทองๆ ผู้ใหญ่และเพื่อนฝูงจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือ สามารถต่อสู้แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ ราหูจรในภพ6 เรียก “ราหูขันธพล” ส่งผลให้มีการต่อสู้ดิ้นรน สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ด้วยความเข้มแข็ง ศัตรูแพ้ภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ ศัตรูทำอะไรไม่ได้ ดาวเสาร์จรในเรือนการเงิน มีความวิตกกังวลเรื่องทรัพย์สินเงินทอง การเงินเดินสะพัดดี มาตรฐานทางการเงินจะดีขึ้น เงินทองหามาได้มากก็ใช้ไปมาก ไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ มีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างบ้างจะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ มีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลแปลกหน้าต่างถิ่นต่างแดน เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามาให้ทำ ชาวราศีมังกรท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ดาวเสาร์ดาวประจำตัวจรเป็นเกษตร จะมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ เอาใจใส่ เอาจริงเอาจัง รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานมากจนทำให้ดูหน้าแก่กว่าวัย มีจิตใจหนักแน่น ไม่ชอบเป็นคนเด่นดัง จะเป็นหัวหน้าคนได้ก็ต้องมีอายุงานมากขึ้น เกตุเล็งราศีเกิดจะมีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเพศตรงข้าม คนแปลกๆ คนต่างถิ่น ต่างแดนจะเข้ามาคบหาสมาคมด้วย ราหูจรในภพ5 ควรดูแลและเอาใจใส่ในความเป็นอยู่ของบุตรบริวารคนใต้ปกครองให้ดี เพราะอาจจะออกนอกแถว สามารถสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้ได้ ดาวพุธในภพ 9 จะมีเรื่องสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นในครอบครัว ควรเอาใจใส่ดูแลเหตุการณ์ภายในบ้านให้ดี ส่วนดาวครูถอยหลังทับราศีเกิดมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก การเจรจาเกี่ยวกับการงานจะได้รับผลดี มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ แต่ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน การไม่ยับยั้งชั่งใจหรือเอาแต่อารมณ์หรือมีโทสะบ่อยครั้ง ทำให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่าย มีเงินผ่านมือเข้ามามาก แต่ก็มีรายจ่ายมาก จึงไม่ค่อยมีเงินเก็บ จะได้สมบัติที่หายาก ควรดูแลเรื่องสุขภาพให้ดี ชาวราศีกุมภ์ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคมราหูดาวประจำชีพจรอยู่ภพพันธุ ควรดูแลเอาใจใส่เรื่องครอบครัวและความเป็นอยู่ของคนภายในบ้านให้ดี ควรรอบคอบเรื่องนิติกรรมสัญญา มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น อาทิตย์เจ้าเรือนปัตนิโคจรในภพมรณะ คู่ครองคนรักเจ็บป่วย พลัดพราก จึงควรเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามให้ดี ควรรอบคอบในการทำข้อตกลงตกลงนิติกรรมสัญญา เพราะจะเกิดการแปรสภาพเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง ดาวเจ้าเรือนการเงินและลาภผลจรถอยหลังในภพ 12 จะมีการทบทวนตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินเงินทองรายได้และผลประโยชน์ จะได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญ มีงานพิเศษด้านการบริการสังคม เข้ามาให้ทำ จะเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่และบุคคลที่สัมพันธ์ด้วย การเจรจาติดต่อทางธุรกิจจะดำเนินไปได้ด้วยดี ปัญหาที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกๆ ส่วนท่านที่ยังไม่ได้งานทำก็จะได้งานทำที่พึงพอใจ มีรายได้เข้ามาหลายทาง สิ่งที่ลงทุนหรือทำไว้จะประสบผลสำเร็จชาวราศีมีนท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายนดาวประจำตัวจรในภพลาภะ จะประสบความสำเร็จ มีโชคลาภ รายได้และผลประโยชน์ตอบแทนเป็นที่พึงพอใจ ราหูอยู่ในเรือนสังคม จะมีการเดินทางใกล้ ได้คบหาสมาคมกับผู้มีอิทธิพล พ่อค้า คนกว้างขวางในสังคม พุธดาวเจ้าเรือนปัตนิจรได้มาตรฐานมั่นคง จะได้คบหาสมาคมกับเพศตรงข้าม แต่จะเกิดความสับสนวุ่นวายมิใช่น้อย ควรระมัดระวังเรื่องการทำข้อตกลงและนิติกรรมสัญญา ดาวเสาร์อยู่ภพลาภะ จะได้โชคลาภและผลประโยชน์ตอบแทนจากผลงานที่เคยทำไว้ จะได้สิ่งของต้องใจที่หาได้ยาก มีเงินเหลือก็ควรเก็บออมไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ มีรายได้จากผลงานเก่าๆ แต่เงินทองที่ได้มาจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงการทำงาน ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนหรือสูญหายไปจะได้กลับคืน เงินทองถูกใช้ไปเกี่ยวกับการรักษาหน้าตาในสังคม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐