วุฒิสภามีมติเห็นชอบ'สิงห์ชัยทนินซ้อน'นั่งอัยการสูงสุด

วันที่ 31 ส.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 10 แห่งพ.ร.บ.องค์กรอัยการ และพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 โดยมีการเสนอชื่อนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ผลการออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบ 209 เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี และไม่ออกเสียง 9 เสียง โดยได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากสมาชิกวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ทั้งนี้ทางวุฒิสภาจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow