สตช.เสียใจกับครอบครัวตร.ผู้เสียชีวิตเหตุลอบวางระเบิดพื้นที่อ.จะแนะจ.นราธิวาส

วันที่ 29 ก.ย. 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูล ตามที่เกิดเหตุการณ์คนร้ายจุดชนวนระเบิดดักสังหารตำรวจชุดสายตรวจรถยนต์ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจะแนะ จ.นราธิวาส บนถนนในหมู่บ้านน้ำวน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือกจนเป็นเหตุให้ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต จำนวน 2 นาย ได้แก่ ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ เครือคำ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรจะแนะ และ ส.ต.อ.ปริวัตร อุดม ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจะแนะ ซึ่งจากเหตุการณ์เดียว มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 นาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และกลับไปพักรักษา ณ ที่ตั้ง จำนวน 3 นาย คือ ด.ต.เอกราช เย็นยีเอส, ส.ต.ท.ชาญวิทย์ หลงหา และ ส.ต.ต.พงศ์พัทธ์ ศรีสุข ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจะแนะ ส่วน ส.ต.ท. เมฆิน ราชหาด ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) สถานีตำรวจภูธรจะแนะยังพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จากบาดแผลเย็บตามร่างกายหลายจุด และมีอาการปวดหลัง ซึ่งอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และพี่น้องข้าราชการตำรวจขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของข้าราชการตำรวจผู้ที่เสียชีวิต พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นบุคคล สิ่งของ ต้องสงสัย หรือแจ้งข้อมูลเบาะแส รวมถึงการต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายัง สายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมงข้าราชการตำรวจผู้เสียชีวิต เหตุลอบวางระเบิดสังหารพื้นที่ อ.จะแนะ จ.นราธิวาสวันที่ 29 ก.ย. 64 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.หญิงศิริกุล กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยข้อมูล ตามที่เกิดเหตุการณ์คนร้ายจุดชนวนระเบิดดักสังหารตำรวจชุดสายตรวจรถยนต์ ฝ่ายป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจะแนะ จ.นราธิวาส บนถนนในหมู่บ้านน้ำวน หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก จนเป็นเหตุให้ข้าราชการตำรวจเสียชีวิต จำนวน 2 นาย ได้แก่ ร.ต.อ.ธีรศักดิ์ เครือคำ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรจะแนะ และส.ต.อ.ปริวัตร อุดม ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจะแนะ ซึ่งจากเหตุการณ์เดียว มีข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 นาย ซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย และกลับไปพักรักษา ณ ที่ตั้ง จำนวน 3 นาย คือ ด.ต.เอกราช เย็นยีเอส, ส.ต.ท.ชาญวิทย์ หลงหา และ ส.ต.ต.พงศ์พัทธ์ ศรีสุข ผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรจะแนะ ส่วน ส.ต.ท. เมฆิน ราชหาด ผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) สถานีตำรวจภูธรจะแนะยังพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จากบาดแผลเย็บตามร่างกายหลายจุด และมีอาการปวดหลัง ซึ่งอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และพี่น้องข้าราชการตำรวจขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของข้าราชการตำรวจผู้ที่เสียชีวิต พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังข้าราชการตำรวจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายและแรงใจ ในการดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นบุคคล สิ่งของ ต้องสงสัย หรือแจ้งข้อมูลเบาะแส รวมถึงการต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถแจ้งมายัง สายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐