1ปีพล.ต.อ.สุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.

วันที่ 29 ก.ย.2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกตร. กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผบ.ตร. ได้ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์กรตำรวจให้เป็น “องค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” ซึ่งมีผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำอินโฟกราฟิกสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำ​ Infographic ผลงานชุดที่ 1​ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนดังนี้โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไร้สาย (CCTV)️โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายป้องกันปราบปรามโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0การแก้ปัญหายาเสพติด (ชุมชนยั่งยืน)การลงนามข้อตกลงประสานความร่วมมือเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (DIGITAL PLATFORM)การดูแลสวัสดิการ ตำรวจบ้านพักสวัสดิการตำรวจการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย HRD BLUEPRINTการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจพล.ต.ต.ยิ่งยศ กล่าวอีกว่า วันที่​ 2​ ต.ค.​2564​ เวลา​ 13.00 น.พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.แถลงนโยบายของ ที่ห้องศรียานนท์​ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565​

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐