"ในหลวง"มีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้ครองรัฐซานมารีโนในโอกาสวันชาติ

วันที่ 3 ก.ย.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2564 ความว่าฯพณฯ นายจัน การ์โล เวนตูรีนี ที่ 2 และนายมาร์โก นีโกลีนี ที่ 1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโนซานมารีโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมารีโน(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐