‘ในหลวง’โปรดเกล้าฯให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานถวายแด่พระครูอุปการโกศลเจ้าอาวาสวัดทองหลางจังหวัดอุทัยธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูอุปการโกศล เจ้าอาวาสวัดทองหลาง จังหวัดอุทัยธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” และทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญรถไฟฟ้าพระราชทานไปถวายแด่พระครูอุปการโกศล เจ้าอาวาสวัดทองหลาง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองเลขาธิการพระราชวัง เชิญรถไฟฟ้าพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูอุปการโกศล อายุ 90 ปี พรรษา 73 เจ้าอาวาสวัดทองหลาง ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่หลักธรรมคำสอนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระครูอุปการโกศล เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2474 อายุ 90 ปี พรรษา 73 อุปสมบทเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2491 ณ วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในการปฏิบัติศาสนกิจ เป็นที่เคารพนับถือและเลื่อมใสของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลานสัก และเจ้าอาวาสวัดทองหลาง ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐