“กรมราชทัณฑ์ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่เรือนจำกลางอุดรธานีพ้นจากการระบาดแล้ววันนี้”

“กรมราชทัณฑ์ไม่พบเรือนจำระบาดใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2ขณะที่เรือนจำกลางอุดรธานีพ้นจากการระบาดแล้ววันนี้”วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 นาฬิกา นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 111 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 72 ราย และในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 39 ราย) รักษาหายเพิ่ม 143 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 1,989 ราย (กลุ่มสีเขียว 69.5% สีเหลือง 28.7% และสีแดง 1.8%)นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ มีเรือนจำที่พ้นจากการระบาดเพิ่ม คือ เรือนจำกลางอุดรธานี ขณะที่ไม่มีเรือนจำระบาดใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงลดลงอยู่ที่ 17 แห่ง และเรือนจำสีขาว 125 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 67,849 ราย หรือกว่า 94.4% ของผู้ติดเชื้อสะสม 71,895 ราย เสียชีวิตสะสม 159 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดนายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในระยะนี้ นับว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้จากเรือนจำระบาดใหม่ที่ชะลอตัวลง และการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเฉพาะจากเรือนจำที่ยังอยู่ระหว่างควบคุมการระบาด หรือจากผู้ต้องขังในห้องแยกกักโรคที่เป็นผู้ต้องขังรับใหม่เท่านั้น ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อที่รักษาหายและจำนวนเรือนจำที่พ้นจากการระบาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีเรือนจำที่จะพ้นจากการระบาดเพิ่มอีก ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง เริ่มจากเรือนจำจังหวัดยโสธร และเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ และที่เหลืออีก 4 แห่งจะทยอยพ้นจากการระบาดได้ทั้งหมดภายในวันที่ 21 ตุลาคม สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 284,087 โดส เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 4,739 โดส แบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังเข็มที่ 1 จำนวน 215,719 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 68,368 ราย และยังอยู่ระหว่างดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มแรกในผู้ต้องขังรับใหม่ และผู้ต้องขังที่ยังไม่ติดเชื้อในเรือนจำที่พ้นจากการระบาดเพิ่มเติม รวมทั้งการเร่งประสานเพื่อขอรับวัคซีนเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ต้องขังติดเชื้อที่รักษาหายแล้วตามระยะเวลา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐