"มรภ.สงขลา"น้อมรำลึกในหลวงร.9วางพวงมาลาสวดมนต์อุทิศถวายพระราชกุศล

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อธิการฯ นำทีมบริหาร ทำพิธีวางพวงมาลา สวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผ่านระบบออนไลน์เมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านระบบออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชื่อมต่อลิงก์ไลฟ์สด Zoom meeting จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพื่อถ่ายทอดการจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา นำคณะผู้บริหารทำพิธีวางพวงมาลา และสวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมี ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ และคณะ นำสวดมนต์ และนั่งสมาธิเป็นเวลา 89 วินาทีรศ.ดร.ทัศนา ประธานในพิธี กล่าวคำกราบบังคมทูล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของ มรภ.สงขลา ต่างรำลึก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม โดยเฉพาะวันที่ 13 ตุลาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังความโศกาดูรในดวงจิตของบุคลากรทุกผู้ทุกนามของ มรภ.สงขลา และปวงประชาราษฎร์ ตลอดถึงนานาประเทศทั้งมวลข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ แทนนามวิทยาลัยครู และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ “ราชภัฏ” อันมีความหมายชัดเจนว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าในนามของบุคลากร ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ นักศึกษาและศิษย์เก่า จึงขอน้อมนำหลักธรรม 10 ประการแห่งการทรงงานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มาเป็นแนวปฏิบัติงานสนองอุดมการณ์ของ มรภ.สงขลา และเชิญชวนชาว มรภ.สงขลา “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ให้น้อมนำมาปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขและความสำเร็จในการปฏิบัติราชการต่อไปปวงข้าพระพุทธเจ้า ล้วนน้อมรำลึกอาลัยอย่างสุดซึ้งในการเสด็จสู่สวรรคาลัยแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แม้จำเนียรกาลผ่านไป พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ จักสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกร มรภ.สงขลา ตราบนิรันดร์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐