"มทร.พระนคร"จับมือม.นิคอนเปิดสอนเรียลไทม์ออนไลน์นศ.ไทย-ญี่ปุ่น

ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับ Prof. Dr. Tomoko Kanda หัวหน้าคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัย Nihon University (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อทำข้อตกลงเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง” โดยข้อตกลงจะทำการจัดการเรียนการสอนร่วมกันแบบ Real Time ในห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งจะทำการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพและต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้จะทำการเปิดการเรียนการสอนระหว่างประเทศในภาคการศึกษาที่ 2/2564 นี้ในห้องเรียนที่ออกแบบเป็น Digital Interactive Classroom

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐