"ม.มหาสารคาม"ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าส่งช่วยชาวมหาสารคามน้ำท่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจิตอาสา กำลังช่วยกันเร่งบรรจุยาและติดฉลากตลับขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า จำนวน 3,500 ตลับ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากอุทกภัย เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำชี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ ผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า เพื่อแจกจ่ายประชาชนสำหรับทารักษาหลังเกิดน้ำท่วม ภายใต้การบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม พร้อมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ ให้มีกำลังใจในการต่อสู้ พร้อมสนับสนุนขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเร็วที่สุด รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไลอาจารย์เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า หรือ Whitfield’s Ointment มีส่วนผสมจากตัวยา Benzoic acid, Salicylic acid, Sulfur นำมาหลอมละลายรวมกัน แล้วบรรจุลงในตลับ พักไว้ให้เย็น ก่อนจะปิดฝา ติดฉลากแนะนำวิธีใช้ยา มีสรรพคุณช่วยรักษาเชื้อรา บรรเทาอาการคัน ช่วยลดอาการเท้าเปื่อย ทั้งนี้ ปัจจุบันยาหรือเวชภัณฑ์ มีปริมาณไม่เพียงพอ คณะเภสัชศาสตร์ มมส ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงอาสาผลิตครีมขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัย ผศ.ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสงอาจารย์เภสัชกรกรีพล แม่นวิวัฒนกุล

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐