พ่อเมืองศรีสะเกษลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำสั่งทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเต็มที่

วันที่ 18 ต.ค.64 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า จังหวัดศรีสะเกษได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคอีสานตอนล่าง มีฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนส่งผลทำให้น้ำจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำทั้ง 16 แห่งเต็มจนล้นสปิลเวย์ เกินความจุเก็บกัก 100% และไหลการจายลงสู่ลำห้วยและแหล่งพื้นที่ต่ำทำให้ได้รับผลกระทบน้ำไหลเข้าท่วมเส้นทางสัญจร บ้านเรือน ไร่นาและคอกสัตว์ของราษฎรได้รับความเสียหาย ได้สั่งการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วยทุกอำเภอทุกพื้นที่ และเมื่อวานนี้เวลา 15.30 – 18.00 น. ตนได้ลงพื้นที่บริเวณถนนหมายเลข 24 และ หน้าโรงเรียนบ้านนกยูง ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ ร่วมกับนางสุวรรณา วรรณศรี นายอำเภอภูสิงห์ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 (ฉก.3) ปภ.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. อปพร. อส.และประชาชนในพื้นที่ ไปให้ความช่วยเหลือ และตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ และอำเภอขุขันธ์ พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จากกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอภูสิงห์ ที่ 19 เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 3(ฉก.3) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก ที่สะพานหน้าโรงเรียนบ้านนกยูง ตำบลห้วยตึ๊กชู ช่วง เวลา 16.30 น.ได้ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 32 ล้านลูกบาศก์เมตร (122%) ระดับน้ำ +191.60 เมตร(รทก.) ซึ่งล้นสปริลเวย์ประมาณ 2 เมตร (ข้อมูลวันที่ 17 ตุลาคม 2554)และช่วง เวลา 17.30 – 18.00 น. ตรวจติดตามสภาพน้ำบริเวณถนนหมายเลข 24 และได้ประสานผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 มอบหมายเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นหากเกิดน้ำท่วมผิวจราจร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้าน นายบุญประสงค์ นวลสาย หัวหน้าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดและสรุปสถานการณ์สาธารณภัยที่สำคัญในพื้นที่ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ดังนี้ อำเภอภูสิงห์ น้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร และผิวการจราจร ในพื้นที่ ม.6,9,12,13,14,18 ต.ห้วยตึ๊กชู ม.1,2,11 ต.โคกตาล ม. 3,8 ต.ละลม การให้ความช่วยเหลือ อำเภอ อยู่ระหว่างนำรถแบ็คโฮกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำ และผันเส้นทางน้ำไปตำบลละลม เพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนสาย 24 ปัจจุบัน ยังคงมีน้ำท่วมขัง ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ,อำเภอขุนหาญ น้ำป่าไหลหลากท่วมพื้นที่ทางการเกษตร และผิวการจราจร ในพื้นที่บ้านกระเบา หมู่ 4 ตำบลโนนสูง การให้ความช่วยเหลือ ทต.โนนสูง ดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนการจราจร ปัจจุบัน ยังคงมีน้ำท่วมขัง ระดับเพิ่มสูงขึ้น และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษได้ประสานรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000ลิตร/นาที ขนาด 14 นิ้ว จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยดำเนินการติดตั้งในพื้นที่จุดที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมืองฯ (ติดตั้ง 1 เครื่อง)จุดที่ 2 เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ ต.หนองครก อ.เมืองฯ (ติดตั้ง 1 เครื่อง)จุดที่ 3 ร่องกว้าง หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองฯ (ติดตั้ง 3 เครื่อง)จุดที่ 4 คันไดร์ หมู่ที่ 4 ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด (ติดตั้ง 1 เครื่อง)จุดที่ 5 บ้านหนองแห้ว ตำบลด่าน อ.ราษีไศล (ติดตั้ง 1 เครื่อง) นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์และเครืองมือ เครื่องจักรกล สาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย (เรือท้องแบน จำนวน 1 ลำ) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย (เรือท้องแบน จำนวน 2 ลำ) ที่ว่าการอำเภอราษีไศล (เครื่องยนต์เรือ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง)และเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ตั้งจุดอพยพ (เต็นท์ชั่วคราว)จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 จุดอพยพ (เต็นท์ชั่วคราว) หน้าร้านอาหารแวะชิม ถ.เฉลิมราชย์ 60 ปี ต.เมืองเหนือ อ.เมืองฯจุดที่ 2 จุดอพยพ (เต็นท์ชั่วคราว) บริเวณถนนเลี่ยงเมือง มรภ.ศรีสะเกษ – ห้างโลตัส ต.โพธิ์ อ.เมืองฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐