นายกฯขอบคุณทุกหน่วยอำนวยความสะดวกชาวต่างชาติในไทยได้ฉีดวัคซีนกว่าล้านคน

นายกฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการดำเนินการอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติในไทยได้รับวัคซีน ซึ่งรับแล้วมากกว่า 1 ล้านคน วันที่ 18 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ต่อกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานร่วมกันเปิดเว็บไซต์ให้ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ ทุกกลุ่มอายุและทุกจังหวัด ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนทางเว็บไซต์ https://expatvac.consular.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น ภาพรวมมีชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านคน ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว และขอบคุณทุกหน่วยงานที่พร้อมดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตในประเทศไทยอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ทุกคนในประเทศไทยมีสุขภาพที่ดี และได้ฝากความห่วงใยยังชาวไทยทุกคนที่ดำรงชีวิตในต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีชาวต่างชาติลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนประมาณ 7 หมื่นคน “รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการดำเนินการเพื่อดูแลชาวต่างชาติในไทยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักการของความเท่าเทียม ซึ่งรัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย อย่างทั่วถึงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ภายในสิ้นปี2564 นี้ และไทยตั้งเป้าหมายเปิดประเทศบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับโควิด–19 ได้อย่างปลอดภัยและสมดุล โดยใช้แผน Smart Control and Living with COVID-19”นายธนกรฯ กล่าว

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐