อาลัย“บรูสแกสตัน”สศร.ยกย่องบรมครูดนตรีร่วมสมัย

สศร.ร่วมอาลัย “บรูส แกสตัน” ยกย่องบรมครูดนตรีร่วมสมัยนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) กล่าวว่า สศร.ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ บรูซ แกสตัน ศิลปินผู้ได้รับการยกย่องจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้ได้รับรางวัลศิลปาธรกิตติคุณ สาขาคีตศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2552 นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ของดนตรีชาติตะวันตกและดนตรีไทย มีความสามารถชั้นสูงในการผสมผสานคุณค่าของดนตรีไทยและองค์ความรู้แบบดนตรีตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นดนตรีร่วมสมัยได้อย่างลงตัว ทำให้ท่วงทำนองของไทยบรรเลงอยู่บนเวทีระดับโลกอย่างน่าภาคภูมิใจ ท่านเป็นบรมครูของวงการดนตรีร่วมสมัย เป็นแบบอย่างที่ดีที่สร้างองค์ความรู้ให้ศิษย์ได้สืบทอดอย่างมากมาย ทั้งนี้ สศร.จะร่วมเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ของ บรูซ แกสตัน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนต่อไปเครดิตภาพ: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐