สุราษฎร์ธานีเตรียมวางระบบ'สมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์'รับนักท่องเที่ยวต่างชาติชุดใหม่

วันที่ 25 ก.ย.64 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการ COMMAND CENTER (Samui + Model) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom) ร่วมกับนายธีรพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นางศุภากาญจน์ ยอดฉุน ผอ.ททท.เกาะสมุย นายรัชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย นายสนั่น ณ นุวงษ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด รวมทั้งนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สืบเนื่องจากการประชุม ศปก.ศบค.(ชุดเล็ก) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ททท.ได้นำเสนอพื้นที่นำร่องในส่วนของระบบ สมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์( Samui Plus Sand box) ที่เห็นชอบให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าระบบสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ ได้กักตัวลักษณะเดียวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์(Phuket Sand box) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยต้องรวบรวมประเด็นนำเสนอเข้าวาระประชุม ศบค.(ชุดใหญ่) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 27 กันยายน 2564 นี้ ประกอบกับจากข่าวสารคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติลดวันกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วจาก 14 วันคงเหลือ 7 วัน ซึ่งจะต้องนำเสนอ ศบค.ด้วยนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงมีประเด็นหารือในระบบสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ ประกอบด้วยพื้นที่ที่จะเข้าร่วมในช่วงวันที่ 1-7 (ปัจจุบันวันที่ 1-7 เฉพาะเกาะสมุย ส่วนเกาะพะงัน และ เกาะเต่า รับในช่วงวันที่ 8-14) รวมทั้งการวางกฎ กติกาเงื่อนไข การอนุญาต โดยเฉพาะประเด็นห้ามมิให้นักท่องเที่ยวเช่า หรือขับรถ เรือเอง เมื่อปรับเป็น Sandbox เต็มรูปแบบ และทบทวนปัญหาระบบการควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ อาทิ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน และการวางระบบ IT บันทึกผลการตรวจ swab นักท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามโครงการสมุยพลัสโมเดล ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564-วันที่ 24 กันยายน 2564 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามายังเกาะสมุยแล้ว 842 คน ไปเกาะพะงัน 65 คน เกาะเต่า 35 คน นักท่องเที่ยวจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เข้ามา 612 คน และภูเก็ตเอ็กเทนชั่น(7+7) เข้ามาอีก 280 คน รวม 3 กลุ่ม จำนวน 1,734 คน ซึ่งหากมีการปรับระบบเป็นสมุยพลัสแซนด์บ็อกซ์ โดยลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow