"เทพไท"ฝากการบ้าน6ข้อให้"ลุงตู่"ก่อนลงพื้นที่เมืองคอน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ข้อความว่า “จากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นั้นผมในฐานะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราช ขอทำหน้าที่ผู้แทนนอกสภาเป็นตัวแทนประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ตามที่เคยได้ต้อนรับและนำเสนอปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อพลเอกประยุทธ์ ตอนครั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมน้ำท่วม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ให้ได้รับทราบปัญหาหลายประการ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรในการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ ผมจึงใคร่ขอเสนอปัญหาและแผนงานเพื่อให้พลเอกประยุทธ์ ได้ติดตาม ผลักดัน เร่งรัด แก้ไขปัญหา ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้1.โครงการแก้ปัญหานำ้ท่วมเมืองนครศรีธรรมราช ตามแนวพระราชดำริ งบประมาณ9580 ล้านบาท ขอให้เร่งรัดให้มีการก่อสร้างเสร็จตามแผนงานในปี 2561-2566 ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าไปตามแผนงานที่กำหนดไว้2.โครงการประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ลุ่มน้ำปากพนัง แก้ปัญหานำ้ทะเลหนุนเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง3.โครงการแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ที่ได้นำเสนอให้มีการขุดคลองและทำถนนล้อมรอบพื้นที่ เพื่อเก็บขังนำ้ พื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่4.โครงการถนนวงแหวนรอบเมืองด้านตะวันออก ของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่แยกบางปู ต.ปากพูน ถึงแยกวัดหม่น ต.ท่าเรือ ยังขาดในบางช่วงบางตอน ยังไม่ตลอดเส้นทาง5.โครงการถนนทางหลวงตัดใหม่ 4 ช่องจราจร เชื่อมอ่าวไทย-อันดามัน สายทุ่งสง-อ่าวลึก ตัดผ่านเขตพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ เป็นถนนสายเศรษฐกิจใหม่ของภาคใต้6.โครงการสร้างสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ ที่สถานีรถไฟวังวัว ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม เพื่อเป็นศูนย์กลางขนส่งทางรางของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผมจึงได้นำเสนอข้อมูลปัญหาของจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการบ้านให้กับพลเอกประยุทธ์ จะได้เตรียมข้อมูลแก้ปัญหาให้ถูกจุด ก่อนที่จะลงพื้นที่จริงในวันที่ 30 กันยายนนี้ผมหวังว่าการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชของพลเอกประยุทธ์ในครั้งนี้ คงจะทำให้โครงการต่างๆที่ยังล่าช้า คาราคาซัง ได้พัฒนามีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็ว มากกว่าการลงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาการเมืองวัดกำลังกัน หรือเพื่อสร้างภาพ เรียกคะแนนนิยมจากประชาชนเท่านั้น”

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow