ฉีดวัคซีนตราดล่าช้าไม่ตรงเป้าหมายร้อยละ70ผู้ว่าฯเร่งสาธารณสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการKohChangTogetherให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขับเคลื่อน Koh Chang Together ที่มีนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจ.ตราดเป็นประธาน มีกรรมการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราด ร่วมซึ่งมีนายชนม์ บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจ.ตราด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนำเสนอการดำเนินการและความคืบหน้านายภิญโญ กล่าวว่า หลังจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Koh Chang Togetherเพื่อเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดขึ้น ตามที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราดเสนอ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของศบค.และรัฐบาลที่มีนโยบายให้จังหวัดตราดเตรียมความพร้อมในการเปิดการท่องเที่ยวซึ่งจังหวัดตราดได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาและดำเนินการมาได้ระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะภาคเอกชนได้ดำเนินการเรื่องการเตรียมความพร้อมในเรื่องการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ SHA & SHA+และทางจังหวัดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามที่รัฐมนตรีสาธิต ปิตุเตชะได้มอบให้ทางจังหวัด 10,000 โดส เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการเปิดโครงการที่ได้มีการนำเสนอไว้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 โดยนางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์ กรรมการสอท.ตราด กล่าวถึงความพร้อมของการเตรียมเปิดจังหวัดตราดเพื่อรับนักท่องเที่ยวซึ่งที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราด(สอท.ตราด)ได้ทำการจัดอบรมและให้ความรู้ในเรื่องการทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ SHA มาแล้ว 1 เดือน และทำให้สถานประกอบการของจังหวัดตราดผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA แล้วกว่า 127|ราย และทำให้อันดับการทำมาตรฐาน SHA ของจังหวัดตราดติดอันดับ 9 ของประเทศทั้งหมด 77 จังหวัด แต่ยังไม่มีสถานประกอบการใดผ่านมาตรฐานSHA+ที่ต้องมีการฉีดวัคซีนให้ผู้เกี่ยวข้องครบทุกคน และจากการที่ต้องตอบแบบสอบถามความพร้อมจากศบค.ที่ให้มาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดนั้น ส่วนใหญ่จะผ่านเกือบทั้งหมดยกเว้นเรื่องการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ครบ 70 %ในเดือนกันยายน 2564 จึงต้องเร่งดำเนินการ รวมทั้งเรื่องการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ทั้งในด่านเข้าจังหวัดและด่านที่จะเข้าแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อำเภอเกาะช้าง จึงจำเป็นทีทจะต้องให้ทางจังหวัดเร่งดำเนินการโดยด่วนก่อนที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในเฟสแรก คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นี้ ซึ่งปัจจุบันมีสถานบริการที่ผ่านมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 223 ราย แต่ SHA+ยังไม่มีสถานประกอบการรายใดผ่าน นางสาวภาณุพรรณ จันทรปัญญา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด ที่ได้รับมอบหมายจากนายอิษฎา เสาวรส ผอ.ททท.สำนักงานตราด ให้แถลงในที่ประชุมกล่าวว่า ในการเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด จะดำเนินการใน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศที่อยู่ในไทยและรับจากแหล่งท่องเที่ยว เฟสที่ 2 จะรับนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกายน 2564 แบบ Koh Chang Together 7+7 ซึ่งจะรับนักท่องเที่ยวจากภูเก็ต และจังหวัดนำร่องให้พักนาน 7 วัน ตามที่ศบค.อนุญาต โดยมีแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 เกาะของจังหวัดตราด ระยะที่ 3จะเริ่มในเดือนมกราคม 2565 ซึ่งจะรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศโดยตรงและนักท่องเที่ยวความเสี่ยงต่ำ และระยะที่ 4 เดือนมกราคม 2565 จะรับท่องเที่ยวแบบบับเบิลกับจ.เกาะกง ประเทศกัมพูชา โดยใชพื้นที่ อำเภอคลองใหญ่ เป็นหลัก โดยที่ระยะแรกจะมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยผู้ประกอบการจะต้องผ่านมาตรฐาน SHA & SHA+ และมีการฉีดวัคซีนร้อยละ 70 ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องฉีดวัคซีน 1-2 เข็ม และไม่มีต้องนำผลตรวจก่อน 72 ชั่วโมง หรือตรวจโดยใช้ATK ก่อน จากปัญหาดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้สั่งให้ทางสาธารณสุขตราดดำเนินการฉีดวัคซีนในพื้นที่เตรียมความพร้อมให้ได้ ร้อยละ 70 ซึ่งพบว่า ในอำเภอเกาะกูด ฉีด ไปแล้วในพื้นที่ต.เกาะกูดร้อยละ 68 และพื้นที่ต.เกาะหมากได้ร้อยละ 90 แล้ว ขณะที่อำเภอเกาะช้างยังอยู่ในระดับร้อยละ 50-60 เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุไม่ต้องการฉีด ขณะที่ต.เกาะช้างใต้ ได้ร้อยละ 70 แล้ว ทั้งนี้ จะต้องเร่งการฉีดเข็ม 2 ให้ได้เร็วที่สุด เพราะไม่เช่นนั้น อาจจะไม่สามารถฉีดได้ทันตามที่กำหนด

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow