ตรังพบผู่ติดเชื้อโควิด32รายสะสม5,117ราย

ตรังพบผู่ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ 32 ราย ทำให้มียอดสะสมจำนวนทั้งสิ้น 5,117 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้แยกตามสาเหตุการสัมผัส เป็นผู้ติดเชื้อในชุมชนมากถึงร้อยละ 65.63 จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่ ป้องกันตัวเองในระดับสูงสุดแพทย์กญิงทิพย์ลดา บุญชัย แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลตรัง ในฐานะรองโฆษก ศบค.จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า วันนี้ (22 กันยายน 2564 ) จังหวัดตรังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ จำนวน 32 ราย เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด 23 ราย และรับกลับมารักษา 9 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 5,117 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 32 ราย โดยผู้ป่วยวันนี้กระจายอยู่ในพื้นที่ อำเภอกันตัง 11 ราย (ตำบลกันตังใต้ 8 บางสัก 2 และคลองลุ 1 ) , อำเภอปะเหลียน 8 ราย (ตำบลทุ่งยาว 5 ปะเหลียน 1 ลิพัง 1 สุโสะ 1) , อำเภอเมืองตรัง 4 ราย( ตำบลทับเที่ยง 1 โคกหล่อ 1 นาท่ามเหนือ 1 และตำบลน้ำผุด 1 ) อำเภอห้วยยอด 3 ราย (ตำบลเขากอบ 2 และเขาขาว 1) อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดวันนี้อยู่ในสถานที่กักกัน 20 ราย ตรวจก่อนทำหัตถการ 1 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 ราย ที่เหลือคือรับกลับมารักษาตัวที่จังหวัดตรังจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 9 ราย ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 แยกตามสาเหตุการสัมผัส เป็นผู้ติดเชื้อในชุมชนมากถึงร้อยละ 65.63 รองลงมาคือสัมผัสร่วมบ้าน ร้อยละ 21.88 และการติดเชื้อจากสาเหตุจากการพูดคุยโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยร้อยละ 9.38 จังหวัดตรัง จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ทุกพื้นที่ ป้องกันตัวเองในระดับสูงสุด คือ ใส่หน้ากากอนามัย 100 % เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ไม่เข้าไปในที่ผู้คนแออัด และงดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน ชุมชน เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วย บางคนยังไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อและนำเชื้อไปแพร่คนอื่นได้ จึงไม่ควรไว้วางใจใคร และให้รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐