เข็มแรกคลุมไทยแล้ว!40.1%ครบสองเข็มยัง22.1%

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ.-21 ก.ย.64) รวม 46,023,016 โดส ใน 77 จังหวัดภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 21 ก.ย.64 ยอดฉีดทั่วประเทศ 811,915 โดสเข็มที่ 1 : 300,033 รายเข็มที่ 2 : 511,087 รายเข็มที่ 3 : 795 ราย—————————-ทั้งนี้ จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 29,501,110 ราย คิดเป็น 41.0%จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 15,899,158 ราย คิดเป็น 22.1% จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 622,748 รายเข็มแรกคลุมไทยแล้ว!40.1% ครบสองเข็มยัง 22.1%

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐