เริ่มแล้ว!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ฉีดซิโนฟาร์มนักเรียนโครงการ“VACC2School”

วันที่ 20 ก.ย.64 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “VACC 2 School” กลุ่มแรก เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์ม กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เพื่อสร้างภูมิเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564  ณ  ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม” ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ทีโอทีเดิม) อาคาร 9  ถนนแจ้งวัฒนะ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow